Make your own free website on Tripod.com

Redaksionele Inligting

vorige bladsy

Redaksionele Beleid

Diť nuusbrief se doel is om vir Afrikaanssprekers (ongeag ras, geslag of geloof) wat "in die buiteland" woon, die ruimte te gee om nuuswaardighede en dinge aan mekaar bekend te maak.

Ek hou my die reg voor om items na goeddunke in te sluit of nie in te sluit nie. Ek stem nie noodwendig saam met die opinies van my bydraers nie, en neem dus nie verantwoordelikheid vir wat hulle mag kwytraak nie.

Julle is welkom om foute uit te wys, of voorstelle te maak i.v.m. my taalgebruik. Ek sal dan sien of ek lus voel om my daaraan te steur of nie.

-->

terug na Uithoeke inhoudsopgawe

<--

Editorial Policy

The purpose of this newsletter is to afford persons who speak Afrikaans (irrespective of race, gender or religion) who live outside South Africa the space to share information on news and things.

I reserve the right to decide whether or not to include submitted items. I do not necessarily agree with the opinions of  contributing writers, and I do not take any responsibility for what they may have to say.

Please feel free to make me awere of any mistakes, or to make suggestions regarding my use of the language. I will then decide whether or not to ignore it.

volgende bladsy

Uitleg en redigering:

  • Edwin van der Spuy
    (Vancouver, BC, Kanada)

Artikels:

  • Edwin van der Spuy
    (Vancouver, BC, Kanada)
  • Jessica
  • Marlene Spies

Edwin van der Spuy - vds@msn.com - Web-adres: http://members.tripod.com/~vds
Uileg Kopiereg © 1998, Edwin van der Spuy. Alle Regte Voorbehou