Hierbo, 'n advertensie geplaas deur die verskaffer van die gratis webruimte, Tripod

Van der Spuy Web

Edwin and Ina van der Spuy's news and links to the rest of the world. A special emphasis is placed on Afrikaans and the people who speak it. This is done via the Afrikaans oppie Net (Afrikaans on the Net) logo program, and the Uithoeke (Furthest Corners [of the Earth]) newsletter. (see the pronounciation guide)

Edwin en Ina van der Spuy se nuus en skakels na die res van die węreld. 'n Besondere klem word gelę op Afrikaans en die mense wat dit praat. Dit word bereik deur die Afrikaans oppie Net logo program, en die Uithoeke nuusbrief.

Tuis
Home
Skakels
Links
Edwin & Ina
Uithoeke


Hierdie webtuiste bevat 'n kombinasie van Afrikaans en Engels /
This website contains a mixture of Afrikaans and English.

Get Microsoft Internet Explorer Afrikaans oppie Net