Hierbo, 'n advertensie geplaas deur die verskaffer van die gratis webruimte, Tripod

Afrikaans oppie Net
Afrikaans oppie Net besoekplekke

Ander Afrikaanse bronne

Internet Woordelys

Welkom by die Afrikaans oppie Net webwerf. Geniet jou besoek.

Ek wil jou aanmoedig om, indien jy dit nog nie gedoen het nie, self 'n Afrikaanse webblad te skep. Daar is deesdae verskeie plekke waar 'n mens gratis webbladruimte kan kry. Dit is ook moontlik dat jou Internetverskaffer as deel van die pakket vir jou webruimte gee.

Groete

Edwin

Afrikaans oppie Net Die Knoop: Duisende Afrikaanse Bestemmings!